Κυτταρική Μεμβράνη και Σύνορα


 Η ζωή είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος και η φύση, ο καλύτερος φιλόσοφος.
Οι φυσικές επιστήμες μας διδάσκουν  με απλά φυσικά παραδείγματα το νόημα και τον τρόπο ζωής και σκέψης σε αρμονία με την ίδια την φύση και τους νόμους της.

Η κυτταρική μεμβράνη (κ.μ.), ή πλασματική μεμβράνη είναι η εξωτερική μεμβράνη που περιβάλλει το κύτταρο και το ξεχωρίζει από το περιβάλλον του. Αποτελείται από διπλό στρώμα φωσφολιπιδίων ενωμένα εκατέρωθεν σε ενδιάμεσο στρώμα αποτελούμενο από πρωτεΐνες, και σάκχαρα. Συνεπώς η δομή της χαρακτηρίζεται τρίστιβη.
Η κυτταρική μεμβράνη είναι ημιπερατή, που σημαίνει ότι επιτρέπει σε ορισμένες μόνο ουσίες να εισέρχονται και να εξέρχονται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ηλεκτροχημικής βαθμίδωσης που δημιουργείται στα εξωτερικά άκρα της μεμβράνης, λόγω του ηλεκτρικού φορτίου που περιέχει αλλά και της διαφοράς της συγκέντρωσης του εξωτερικού από το εσωτερικό υγρό με συνέπεια να δημιουργείται διαφορά ωσμωτικών πιέσεων, δια των οποίων προσδιορίζεται ο συντελεστής διαβατότητας της κυτταρικής μεμβράνης.

  • Η κυτταρική μεμβράνη ξεχωρίζει το κύτταρο από το περιβάλλον του και του δίνει οντότητα.
  • Μέσω της ημιπερατότητάς της επιτρέπει την εκλεκτική διέλευση ουσιών.
  • Επιτρέπει στο κύτταρο να «επικοινωνεί» με άλλα κύτταρα.

Διαθέτει ειδικούς «υποδοχείς» για την προσκόλληση σε αυτήν ουσιών με ποικίλους ρόλους.  ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Ένα κράτος , μία χώρα, ένα σπίτι, μία πολιτεία, ένας οργανισμός, ένας άνθρωπος, ένα κύτταρο,δεν μπορεί να επιβιώσει και να εξελιχθεί ,αν δεν έχει ένα » φράκτη»  με φύλακες μέσα από το οποίον  ελέγχονται και  φιλτράρονται οι ουσίες, οι πληροφορίες και  τα ξένα σώματα που θέλουν να διέλθουν και να εγκατασταθούν  στο περιβάλλον του και σε βάρος του.
Γι αυτό τον λόγο, ένας οργανισμός διαθέτει όχι μόνο σύνορα  που οριοθετούν τον χώρο του, όχι μόνο  ένα , αλλά τρεις σειρές γραμμές άμυνας, από την επιδερμίδα μέχρι τα αντισώματα, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους ξένους εισβολείς, τα αντιγόνα.
Αν καταρρεύσει το υπουργείο (εθνικής)  άμυνας ενός οργανισμού,  ο οργανισμός πεθαίνει γιατί δεν μπορεί να συνάψει ειρήνη με τα μικρόβια και τους ιούς, τα δε αντιβιοτικά «όπλα» δεν είναι καθόλου ειρηνόφιλα με τους εισβολείς.

Απλή λογική και απλά  μαθήματα βιολογίας από την ίδια την φύση με φαιά ουσίας λευκής.

Το πρόβλημα των συνόρων είναι ένα πρόβλημα  ορίων. Τα ορίζεις ,τα υπερασπίζεις και ενίοτε τα διευρύνεις. Λύνεται με την  σωστή  «κυτταρική  μεβράνη» περίβλημα.

Ο νοών και έχων νουν, νοείν  νοείτω
Αστραία
10 12 2015