Γράμμα σε ένα ΝΟΗΜΟΝΑ θεό


Δελφοί Σικελιανός Ομηρική Πολιτεία

γνωστής και άγνωστης θρησκείας

Η ενηλικίωση του ανθρώπου προϋποθέτει την νηφαλιότητα της γνώσης μέσω της παιδείας, ήτοι την συνάντηση του Οδυσσέα του βασανισμένου ταλαιπωρημένου μυαλού με τον Τηλέμαχο τον γιο του που βγάζει τα γένια του. Συνεπώς οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις επίσημες ή όχι, θα πρέπει να περιοριστούν στην κατανόηση της μυθολογίας τους μέσω της παραβολής παρομοίωσης μεταφοράς  και της αλληγορίας επιτελώντας το λατρευτικό τους έργο ως στοιχείο κοινωνικών εκδηλώσεων και στο βαθμό που σέβονται και αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς .Η ιστορική διαδρομή. ιδίως των θεοκρατικών  θρησκειών και ο άκρατος φονταμενταλισμός όχι μόνο δεν τους δικαιώνει αλλά αποδεικνύει την έλλειψη αγάπης και σεβασμού στον άνθρωπο παρ΄ όλο που ομιλούν συνέχεια και πολύ για τον θεό, οδηγώντας ένα άρμα του Φαέθοντα καταστροφικά. Η « βασιλεία του θεού» δεν συνάδει με την δημοκρατία του ανθρώπου ούτε με την ισότητα των φύλων η απαγόρευση της ιεροσύνης στις γυναίκες. Η πολιτική βούληση και αρχή πρέπει να διαχωρίζεται από την θρησκευτική, ιδίως σε βάση οικονομική και ο καθένας να πιστεύει όπου θέλει και τον κάνει καλύτερο άνθρωπο σε μία κοινωνία ανεξίθρησκη και ουμανιστική. Το Υπουργείο Φιλοσοφίας της Παιδείας  να είναι ανεξάρτητο από τις θρησκείες για να μη σκλαβώνει εξοντώνει και ακρωτηριάζει το μυαλό των παιδιών σε αντινοϊκές κυριολεξίες. Το Πνεύμα του Ανθρώπου ελεύθερο σαν αετός σε υψηλές κορυφές της γνώσης να πετά με της συνείδησης επίγνωσης τα φτερά. Υπάρχει τεράστια διαφορά στην πίστη από την γνώση και ο κοινός γεωμετρικός τόπος τους , ιδίως όταν πρόκειται για θέματα παιδείας, δεν μπορεί να είναι παρά μόνο η μαιευτική διαλεκτική προς αναζήτηση της αλήθειας και ποτέ οι θρησκευτικές μισαλλοδοξίες δόγματα και αυθεντίες.
Αγαπητέ μου θεέ,
Πολύς θόρυβος γίνεται εδώ κάτω στον κόσμο της ύλης για το όνομα σου την ύπαρξη σου παρ όλη την νιρβάνα κατάσταση στην κοινωνία του πνεύματος άνωθεν και αποφάσισα στο πλαίσιο της διαλεκτικής αλληλεπίδρασης να σου γράψω αυτό το γράμμα μη προσκείμενη σε καμία εξουσιοδοτημένη αρχή, οργάνωση  και  εκπροσώπησή σου.
Σου γράφω λοιπόν με αγωνιώδες το ερώτημα της ύπαρξης γιατί  υπόκειμαι ως υποκείμενο  σε ένα ΥΠΑΡΧΩ ,ενώ γνωρίζω ότι ουδέποτε σε απασχόλησε  το θέμα αφού ΕΙΣΑΙ στο ΕΙΝΑΙ και πέραν οιονδήποτε συναισθήματος .
Τα 4 στοιχεία της έμβιας οντολογίας συνίστανται συμφώνως με την οργανωτική δομής της ύλης στο νερό, την γη τον αέρα και την φωτιά, ήτοι συναίσθημα, πρακτικότητα διανόηση και πνεύμα- συνείδηση.
Η παιδική ηλικία του ανθρώπου δεν μπορούσε να κατανοήσει την αλληγορία των διαφόρων μυθολογιών και την θεσμοθέτηση τους σε θρησκείες με αποτέλεσμα πολλές παρερμηνείες.
Ο « Θεός είναι» αγάπη, είναι μίσος είναι τιμωρία είναι ανταμοιβή είναι κακία είναι καλοσύνη αποδεικνύουν περίτρανα την πάλη του ανθρώπινου οδυσσειακού νου με τα ποσειδώνια κύματα του συναισθηματικού νερού.
Όμως θεέ μου, ο Τηλέμαχος Άνθρωπος ενηλικιώθηκε και είναι καιρός να εισέλθει στο παλάτι του με ένα καθαρό νου και να κατανοήσει το απρόσωπο του πνεύματος χωρίς προσωποκεντρικές δοξασίες και χωρίς αντινοϊκές θεοκρατίες με δογματικά συστήματα.
Ευελπιστώ να έχει παραλήπτη αποδέκτη  το γράμμα αυτό ένα καθαρό μυαλό και επέτρεψε μου  με όλο τον σεβασμό στο Πνεύμα σου να αγαπώ τον άνθρωπο περισσότερο από οποιοδήποτε θεό γιατί το χρειάζεται αφού υπάρχει και υπάρχω μαζί του και εγώ.
Σε ασπάζομαι
Με μέτρο ευσεβείας και την σωστή απόσταση από τον κάθε θεό
για μη καώ
Αστραία
Δεν θα υπερασπισθώ κανένα θεό, θεωρώντας πως δεν το χρειάζεται μέσα στην αυτοδυναμία παντοδυναμία του  και αυτάρκεια του ΕΙΝΑΙ του. Θα υπερασπισθώ όμως τον ΆΝΘΡΩΠΟ και το δικαίωμα του να λέγεται έτσι, γιατί το έχει ανάγκη στην βασανιστική του ΎΠΑΡΞΗ και πορεία να ερμηνεύσει να κατανοήσει τον κόσμο και τον εαυτό του σε ευφυή με τα άλλα έμβια Όντα συνεργασία. Ας επιλέγει όποια θρησκεία βούλεται γνωστή ή άγνωστη αρκεί να μη παραβαίνει την απολλώνια νομοθεσία.
ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, ΜΕΤΡΟΝ ΆΡΙΣΤΟΝ, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟ
Οι θεοί με τους θεούς σε ολυμπιακή ευωχία και οι άνθρωποι με τους ανθρώπους σε αρμονική επικοινωνία.

από την Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου νόμου

«Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών

κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα» εδώ

Θρησκείες


Αλιείς ανθρώπων. Λάδι σε καμβά Άντριεν βαν ντε Βεν (1614)Αυτός ο αλληγορικός πίνακας απεικονίζει την πάλη για προσηλυτισμό μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών.
 
Οι αλιείς των συνειδήσεων
Η σχέση του ανθρώπου με το Θείο ονομάζεται θρησκεία. Είτε δεχθούμε τη λατινική ετυμολόγηση της λέξης, (religare/relegere=συνδέομαι εννώνομαι), είε την ελληνική(θρώσκω =αναβαίνω).σε κάθε περίπτωση υποδηλώνεται ΄΄ο σχεσιακός χαρακτήρας της θρησκείας: ανάμεσα σε θείο και ανθρώπινο, υπερφυσικό-φυσικό, υπερβατικού-ενδοσκομικού, πνευματικού-υλικού, ψυχικού-φυσικού, ατομικού-κοινωνικού. Για την ύπαρξη της θρησκείας απαιτούνται δύο όροι: το θείο και το ανθρώπινο. Η σχέση της θρησκείας και του ανθρώπου είναι αμφίδρομη και αμφίπλευρη, χωρίς να γίνεται μονόπλευρη και μονοσήμαντη.
Τα τρία συστατικά της θρησκείας είναι η πίστη, η λατρεία και το ήθος.

Το ταξίδι της θρησκείας

Η ενηλικίωση του ανθρώπου προϋποθέτει την νηφαλιότητα της γνώσης μέσω της παιδείας, ήτοι την συνάντηση του Οδυσσέα του βασανισμένου ταλαιπωρημένου μυαλού με τον Τηλέμαχο τον γιο του που βγάζει τα γένια του. Συνεπώς οι διάφορες θρησκευτικές οργανώσεις επίσημες ή όχι, θα πρέπει να περιοριστούν στην κατανόηση της μυθολογίας τους μέσω της παραβολής  της μεταφοράς παρομοίωσης και της αλληγορίας επιτελώντας το λατρευτικό τους έργο ως στοιχείο κοινωνικών εκδηλώσεων και στο βαθμό που σέβονται και αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς .Η ιστορική διαδρομή ιδίως των θεοκρατικών και ο άκρατος φονταμενταλισμός όχι μόνο δεν τους δικαιώνει αλλά αποδεικνύει την έλλειψη αγάπης και σεβασμού στον άνθρωπο παρ΄ όλο που ομιλούν συνέχεια και πολύ για τον θεό, οδηγώντας ένα άρμα του Φαέθοντα καταστροφικά. Η « βασιλεία του θεού» δεν συνάδει με την δημοκρατία του ανθρώπου ούτε με την ισότητα των φύλων η απαγόρευση της ιεροσύνης στις γυναίκες. Η πολιτική βούληση και αρχή πρέπει να διαχωρίζεται από την θρησκευτική ιδίως σε βάση οικονομική και ο καθένας να πιστεύει όπου θέλει και τον κάνει καλύτερο άνθρωπο σε μία κοινωνία ανεξίθρησκη και ουμανιστική. Το Υπουργείο Φιλοσοφίας της Παιδείας να είναι  ανεξάρτητο από τις θρησκείες για να μη σκλαβώνει εξοντώνει και ακρωτηριάζει το μυαλό των παιδιών σε αντινοϊκές κυριολεξίες. Το Πνεύμα του Ανθρώπου ελεύθερο σαν αετός σε υψηλές κορυφές της γνώσης να πετά με της συνείδησης επίγνωσης τα φτερά. Υπάρχει τεράστια διαφορά στην πίστη από την γνώση και ο κοινός γεωμετρικός τόπος τους , ιδίως όταν πρόκειται για θέματα παιδείας, δεν μπορεί να είναι παρά μόνο η μαιευτική διαλεκτική προς αναζήτηση της αλήθειας και ποτέ  θρησκευτικές μισαλλοδοξίες δόγματα και αυθεντίες.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία του σχολίου
καταθέτοντας την γνώμη μου για το επίμαχο αυτό θέμα
στην σύγχρονη διαδικτυακή τηλεμαχία
ως εκπαιδευτικός επί 15 ετία
Σας ασπάζομαι όλους
Αστραία
Μπαλούμη Ευαγγελινή του Λεωνίδα
ΠΕ 04

Το πρόβλημα της θρησκείας είναι πάντοτε ένα πρόβλημα εμμονής ,απουσίας  του ΝΟΥ σε θέση μεγάλης ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΗΣΙΑΣ. Εκτός από την πίστη, οι πιστοί  μαζί τους  θρησκευτές τους ,ας αναζητήσουν και το ΗΘΟΣ που συνήθως ελλείπει παντελώς. Καμία δημοκρατία δεν μπορεί να θεμελιωθεί όταν απουσιάζει η ΑΛΚΙΝΟΟΣ  ΑΡΕΤΗ. Σχολεία και διδασκαλεία  που δεν προάγουν  την κριτική σκέψη, την νοημοσύνη , την κατανόηση ,το ήθος και   την αρετή είναι άχρηστα σε ιστορική ομοιοκαταληξία.